GIỚI THIỆU
 
TIN TỨC
 
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
KHUYẾN MẠI
DOWNLOAD
BÁO GIÁ
LIÊN HỆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 33 người
Đã truy cập: 8250907  lượt
 
Từ khóa tìm kiếm        
 
 
  APC
 
 
 
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA1500RMI2U)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA1500RMI2U) APC Smart-UPS, 980 Watts / 1500 VA,Input 230V
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (SURT1000XLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS RT 1000VA 230V (SURT1000XLI) APC Smart-UPS RT, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, In
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 2000VA 230V (SURT2000XLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS RT 2000VA 230V (SURT2000XLI) APC Smart-UPS RT, 1400 Watts / 2000 VA,Input 230V / Output 230V, I
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower (SUA5000RMI5U)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower (SUA5000RMI5U) APC Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA,Input 230V / Out
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V (SURT10000XLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS RT 10000VA 230V (SURT10000XLI) APC Smart-UPS RT 10000VA/800W, Input 230V/Output 230V, Interface
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 8000VA 230V (SURT8000XLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS RT 8000VA 230V (SURT8000XLI) APC Smart-UPS RT 8000VA/6400W, Input 230V/Output 230V, Interface P
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 2000VA RM 230V (SURT2000RMXLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS On-Line, 1400 Watts / 2000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, E
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V (SURTD5000RMXLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS RT 5000VA RM 230V (SURTD5000RMXLI) APC Smart-UPS RT, 3500 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 2
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U (SC1500I)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS SC 1500VA 230V - 2U (SC1500I) APC Smart-UPS SC / 865 Watts / 1500 VA / Input 230V / Output 230V
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V (SUA3000I)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V (SUA3000I) APC Smart-UPS 3000VA/2700W, Input 230V/Output 230V, Int
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 5000VA 230V (SURTD5000XLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS On-Line, 3500 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA2200RMI2U)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA2200RMI2U) Smart-UPS Rack Mount 230V Online for Server&a
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 48V Battery Pack (SURT48XLBP)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
Battery Volt-Amp-Hour Capacity 864 / Included Battery Modules 2 / Rack 2U / Model Support SURT1000XLI, SURT200
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 192V RM Battery Pack (SURT192RMXLBP)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
Battery Volt-Amp-Hour Capacity 1920 / Included Battery Modules 4 / Rack 3U / Model Support - SURT3000RMXLI, SU
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V (SURTD3000RMXLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS RT 3000VA RM 230V (SURTD3000RMXLI) APC Smart-UPS RT, 2100 Watts / 3000 VA / Input 230V / Output
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA1000RMI2U)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA1000RMI2U) APC Smart-UPS 1000VA/670W, Input 230V/Output
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Back-UPS RS 650VA, 230V, without auto-shutdown software, ASEAN (BR650CI-AS)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Back-UPS RS, 390 Watts / 650 VA,Input 230V / Output 230V
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA (SURTRK2)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS RT 19" Rail Kit for Smart-UPS RT 3/5/7.5/10kVA
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V (SURT8000RMXLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS On-Line, 6400 Watts / 8000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 10,000VA RM 230V (SURT10000RMXLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts / 10 kVA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 3000VA 230V (SURTD3000XLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port Smart-Slot, Rack Height 3
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 6000VA 230V (SURT6000XLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS On-Line, 4200 Watts / 6000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 1000VA RM 230V (SURT1000RMXLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS On-Line, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Ex
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Back-UPS RS 500, 230V without auto shutdown software, ASEAN (BR500CI-AS)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Back-UPS RS, 300 Watts / 500 VA,Input 230V / Output 230V
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack (SURT48RMXLBP)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
Battery Volt-Amp-Hour Capacity 864 / Included Battery Modules 2 / Rack 2U / Model Support SURT1000RMXLI, SURT2
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack (SURT192XLBP)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack (SURT192XLBP) APC Smart-UPS RT 192V Battery Packfor Smart-UPS RT 3/5/7.5/1
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA3000RMI2U)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V (SUA3000RMI2U) Smart-UPS Rack Mount 230V Online for Server&a
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V (SURT6000RMXLI)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS RT 6000VA RM 230V (SURT6000RMXLI) APC Smart-UPS RT / 4200 Watts / 6000 VA / Input 230V / Output
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Back Pro-UPS RS 1500VA/865W Line Interactive (BR1500I)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Back Pro-UPS RS 1500VA/865W Line Interactive (BR1500I) Back-UPS Pro - UPS 230V - Line Interactive /Output
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V (SUA1000I)  
 
  Giá:   Call VND
  (Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
  Cấu hình máy
APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V (SUA1000I) Smart-UPS Tower 230V Online for Server&Network Powe
 
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
Trang sản phẩm: [1] 2  
 
 
 
 
 
 


 

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN
Bán hàng trực tuyến
04.37345666 - 101 -102
04.37345666 - 501
Phòng Hỗ Trợ Dự Án
04.37345666 - 502    
04.37345666 - 506
 
 
TIN KHUYẾN MÃI
Chương trình Khuyến mại dành cho máy tính xách tay HP, Envy, HP Probook 11/2017 
Chương trình Khuyến mãi Notebook Lenovo 11/2017 
  Liên kết
 
TIN NỔI BẬT
Lịch nghỉ mát năm 2017 
Thông báo về việc chuyển địa điểm văn phòng làm việc 
HP ra mắt máy để bàn thế hệ mới 
HP thêm mẫu CQ42 dùng vi xử lý Intel P6200  
Đối tác khác
QUẢNG CÁO
  In trang này   Email this page   Home  

ao nit nguc | áo nịt ngực bikinis quan ao boi | quần áo bơi do ngu | bộ đồ ngủ dam cong so | đầm công sở dam du tiec | đầm dự tiệc dam thu dong | đầm thu đông chan vay | chân váy ao so mi | áo sơ mi ao cuoi, vay cuoi | áo cưới, váy cưới vay lien | váy liền ngoi sao | ngôi sao ngoi sao may man | ngôi sao may mắn ngoisaomayman mua ban | mua bán rao vat | rao vặt dang tin rao vat | đăng tin rao vặt mua ban truc tuyen | mua bán trực tuyến me va be | baby | mẹ và bé me va be | mẹ và bé thoi trang tre em | thời trang trẻ em thoi trang tre em | thời trang bà bầu thoi trang cong so | thời trang công sở

Công ty Công nghệ thông tin Tuấn kiệt - Địa chỉ: Số 22, Tổ 56, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: sales@tuankiet.vn Điện thoại: 024 37345666 - Fax: 024 37345636

GPKD số: 0101978243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp