Tư vấn bán hàng

093.7345666

Thông tin khách hàng

Họ và tên *

Chức vụ

Công ty

Địa chỉ *

Điện thoại *

Fax

E-mail *

Tiêu đề

Nội dung *

Google map

Địa chỉ liên hệ

Phòng kinh doanh

Phan Thị Phượng ( Mrs.)

Telephone: 024.37345666 ext: 668

Mobile: 0937.345.666

Email: phuongpt@tuankiet.vn

Pham Anh Tuấn (Mr. )

Telephone:024.37345666 ext: 503

Mobile: 0903.486186

Email: tuanpa@tuankiet.vn

Nguyễn Minh Tiến ( Mr.)

Telephone:024.37345666 ext: 506

Mobile: 0904022628

Email: Tiennm@tuankiet.vn

Bùi Thị Quỳnh ( Ms.)

Telephone:024.37345666 ext: 101

Mobile: 0904.158798

Email: Quynhbt@tuankiet.vn

Đinh Anh Tuấn ( Mr.)

Telephone:024.37345666 ext: 502

Mobile: 0912250793

Email: Tuanda@tuankiet.vn

Phòng Kỹ Thuật

Trần Anh Ba (Mr. ) (Technical Dept. Manager)

Telephone:024.37345666 ext: 333

Mobile: 0915.819233

Email: bata@tuankiet.vn

Phòng Bảo Hành

Quách Mạnh An ( Mr.)

Telephone:024.37345666 ext: 301

Mobile: 0902139883

Email: Anqm83@tuankiet.vn

093.7345666