Tư vấn bán hàng

093.7345666

RAM Server (10 sản phẩm)

Thương hiệu
Mức giá
Tính năng

Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC

* Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

Dell 16GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC

* Dell 16GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

Dell 16GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 16GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width

* Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width * FOR  R430, T430, R530, R630, R730
liên hệ

Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 32GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x4 Data Width
* FOR  R430, T430, R530, R630, R730
Xem chi tiết

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width

* Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width * FOR  R430, T430, R530, R630, R730
liên hệ

Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 16GB RDIMM, 2400MT/s, Dual Rank, x8 Data Width
* FOR  R430, T430, R530, R630, R730
Xem chi tiết

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

* Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width * FOR  R430, T430, R530, R630, R730
liên hệ

Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 8GB RDIMM, 2400MT/s, Single Rank, x8 Data Width
* FOR  R430, T430, R530, R630, R730
Xem chi tiết

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

* Dell  16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM * FOR  T30, T130, T330, R230, R330
liên hệ

Dell 16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell  16GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM
* FOR  T30, T130, T330, R230, R330
Xem chi tiết

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

* Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM * FOR T130, T30, T330, R230, R330
liên hệ

Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 8GB,2133Mhz,Dual Rank,x8 Data Width, Low Volt UDIMM
* FOR T130, T30, T330, R230, R330
Xem chi tiết

Dell 8GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC

* Dell 8GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

Dell 8GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 8GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

Dell 64GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC

* Dell 64GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC  * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

Dell 64GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 64GB 2666MHz/s DDR4 RDIMM ECC 
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết
1%

Bộ nhớ trong máy chủ PowerEdge R650xs

24.150.000 đ 23.920.000 đ

Bộ nhớ trong máy chủ PowerEdge R650xs

Giá bán: 23.920.000 đ

Giá khuyến mại: 24.150.000 đ

Tình trạng: Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm:

Xem chi tiết
Xem thêm sản phẩm
093.7345666