Tư vấn bán hàng

093.7345666

Dell Server (58 sản phẩm)

Thương hiệu
Mức giá
Tính năng

PERC H730P Integrated RAID Controller, 2GB Cache

PERC H730P Integrated RAID Controller, 2GB Cache
liên hệ

PERC H730P Integrated RAID Controller, 2GB Cache

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

PERC H730P Integrated RAID Controller, 2GB Cache
Xem chi tiết

PERC H730 Integrated RAID with 1GB Cache

PERC H730 Integrated RAID with 1GB Cache
liên hệ

PERC H730 Integrated RAID with 1GB Cache

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

PERC H730 Integrated RAID with 1GB Cache
Xem chi tiết

PERC H330 Integrated RAID Controller

* PERC H330 Integrated RAID Controller
liên hệ

PERC H330 Integrated RAID Controller

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* PERC H330 Integrated RAID Controller
Xem chi tiết

4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740 
liên hệ

900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740 
Xem chi tiết

600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865

* 800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865 * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

* 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G)

* 400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G) * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G)

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G)
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610

* 400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610 * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863

* 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863 * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

* 2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive

* 2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit

* 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive

* 300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

* 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

* 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

* Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug  * FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320
liên hệ

Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug 
* FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320
Xem chi tiết

Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

* Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug  * FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320
liên hệ

Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug 
* FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320
Xem chi tiết

Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC

* Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết
Xem thêm sản phẩm
093.7345666