Tư vấn bán hàng

093.7345666

PowerEdge R (10 sản phẩm)

Thương hiệu
Mức giá
Tính năng

Dell PowerEdge R350 Chassis 4 x 3.5 (Hotplug)/ Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, (4C/4T)/ 16GB/ 2TB

  Tốc độ CPU:Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, 4C/4T)   Dung lượng ổ cứng: 2 TB   Bộ nhớ RAM: 16GB   Raid: PERC H755   Nguồn: 600W PSU (1/2)   Kiểu dáng: Rack 1U
liên hệ

Dell PowerEdge R350 Chassis 4 x 3.5 (Hotplug)/ Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, (4C/4T)/ 16GB/ 2TB

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

  Tốc độ CPU:Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, 4C/4T)
  Dung lượng ổ cứng: 2 TB
  Bộ nhớ RAM: 16GB
  Raid: PERC H755
  Nguồn: 600W PSU (1/2)
  Kiểu dáng: Rack 1U
Xem chi tiết

Dell PowerEdge R350/ 4 x 3.5 (Hotplug)/ Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, (4C/4T)/ 16GB/ 2TB

  Tốc độ CPU: Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, 4C/4T)   Dung lượng ổ cứng: 2 TB   Bộ nhớ RAM: 16GB   Raid: PERC H755   Nguồn: 600W PSU (1/2)   Kiểu dáng: Rack 1U
liên hệ

Dell PowerEdge R350/ 4 x 3.5 (Hotplug)/ Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, (4C/4T)/ 16GB/ 2TB

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

  Tốc độ CPU: Intel Xeon E-2324G 3.1GHz, 8M cache, 4C/4T)
  Dung lượng ổ cứng: 2 TB
  Bộ nhớ RAM: 16GB
  Raid: PERC H755
  Nguồn: 600W PSU (1/2)
  Kiểu dáng: Rack 1U
Xem chi tiết

Dell PowerEdge R250 Chassis 4 x 3.5 (Non Hotplug)/ Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T/ 16GB / 480GB SSD

  Tốc độ CPU: Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T   Dung lượng ổ cứng: 480GB SSD   Bộ nhớ RAM: 16GB UDIMM, 3200 MT/s   Network (RJ-45): 2 x 1GbE LOM   Raid: PERC H755   Kiểu dáng: Rack 1U
liên hệ

Dell PowerEdge R250 Chassis 4 x 3.5 (Non Hotplug)/ Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T/ 16GB / 480GB SSD

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

  Tốc độ CPU: Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T
  Dung lượng ổ cứng: 480GB SSD
  Bộ nhớ RAM: 16GB UDIMM, 3200 MT/s
  Network (RJ-45): 2 x 1GbE LOM
  Raid: PERC H755
  Kiểu dáng: Rack 1U
Xem chi tiết

Dell PowerEdge R250 Chassis 4 x 3.5 (Hotplug)/ Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T/ 16GB / 480GB SSD

  Tốc độ CPU: Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T   Dung lượng ổ cứng: 480GB SSD   Bộ nhớ RAM: 16GB UDIMM, 3200 MT/s   Raid: PERC S150   Nguồn: 450W PSU (1/1)   Kiểu dáng: Rack 1U
liên hệ

Dell PowerEdge R250 Chassis 4 x 3.5 (Hotplug)/ Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T/ 16GB / 480GB SSD

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

  Tốc độ CPU: Intel Xeon E-2334 3.4GHz, 8M cache, 4C/4T
  Dung lượng ổ cứng: 480GB SSD
  Bộ nhớ RAM: 16GB UDIMM, 3200 MT/s
  Raid: PERC S150
  Nguồn: 450W PSU (1/1)
  Kiểu dáng: Rack 1U
Xem chi tiết

Dell PowerEdge R450 Chassis 8 x 2.5" ( Hotplug )/ Xeon Silver 4310-2.1GHz (12-core)/ 120/ 16GB

  Tốc độ CPU: Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz    Dung lượng ổ cứng: 1.2TB 2.5" 10K SAS   Bộ nhớ RAM: 16GB    Ổ đĩa quang: DVD-RW Ext   Network (RJ-45): 2 x 1GE LOM   RAID: PERC H755    Nguồn: 
liên hệ

Dell PowerEdge R450 Chassis 8 x 2.5" ( Hotplug )/ Xeon Silver 4310-2.1GHz (12-core)/ 120/ 16GB

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

  Tốc độ CPU: Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz 
  Dung lượng ổ cứng: 1.2TB 2.5" 10K SAS
  Bộ nhớ RAM: 16GB 
  Ổ đĩa quang: DVD-RW Ext
  Network (RJ-45): 2 x 1GE LOM
  RAID: PERC H755 
  Nguồn: 
Xem chi tiết

Dell PowerEdge R450 Chassis 4 x 3.5" ( Hotplug )/ Xeon Silver 4310-2.1GHz (12-core)/ 120/ 16GB /

  Tốc độ CPU: Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz   Dung lượng ổ cứng: 2TB 3.5"    Bộ nhớ RAM: 16GB RDIMM   Network (RJ-45): 2 x 1GE LOM   RAID: PERC H755    Nguồn:  Hot-plug, 600W (1/2)
liên hệ

Dell PowerEdge R450 Chassis 4 x 3.5" ( Hotplug )/ Xeon Silver 4310-2.1GHz (12-core)/ 120/ 16GB /

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

  Tốc độ CPU: Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz
  Dung lượng ổ cứng: 2TB 3.5" 
  Bộ nhớ RAM: 16GB RDIMM
  Network (RJ-45): 2 x 1GE LOM
  RAID: PERC H755 
  Nguồn:  Hot-plug, 600W (1/2)
<
Xem chi tiết

Dell PowerEdge R550 Chassis 16 x 2.5" ( Hotplug )/ Xeon Silver 4310-2.1GHz (12-core)/ 120/ 16GB

  Tốc độ CPU: Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz   Dung lượng ổ cứng: 1.2 TB  SAS/SATA   Bộ nhớ RAM: 16GB RDIMM   Network (RJ-45): 2 x 1GE LOM   RAID: PERC H755 Integrated RAID Controller   Nguồn:  H
liên hệ

Dell PowerEdge R550 Chassis 16 x 2.5" ( Hotplug )/ Xeon Silver 4310-2.1GHz (12-core)/ 120/ 16GB

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

  Tốc độ CPU: Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz
  Dung lượng ổ cứng: 1.2 TB  SAS/SATA
  Bộ nhớ RAM: 16GB RDIMM
  Network (RJ-45): 2 x 1GE LOM
  RAID: PERC H755 Integrated RAID Controller
  Nguồn:  H
Xem chi tiết

Dell PowerEdge R650xs Chassis 8 x 2.5" ( Hotplug)/ Xeon Silver 4310-2.1GHz(12-core)/ 120W/ 16GB

  Tốc độ CPU: Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz Processor   Dung lượng ổ cứng: HotPlug 2.5" SAS/SATA   Bộ nhớ RAM: 16GB RDIMM   Network (RJ-45): Broadcom 5720 4 x 1Gb   RAID: PERC H755 Integrated RAID Controller   Kiểu
liên hệ

Dell PowerEdge R650xs Chassis 8 x 2.5" ( Hotplug)/ Xeon Silver 4310-2.1GHz(12-core)/ 120W/ 16GB

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

  Tốc độ CPU: Intel Xeon Silver 4310 12C 120W 2.1GHz Processor
  Dung lượng ổ cứng: HotPlug 2.5" SAS/SATA
  Bộ nhớ RAM: 16GB RDIMM
  Network (RJ-45): Broadcom 5720 4 x 1Gb
  RAID: PERC H755 Integrated RAID Controller
  Kiểu
Xem chi tiết

Dell PowerEdge R750xs Chassis 8 x 3.5" (Hotplug)/ Xeon E-4310 - 2.1GHz (12-core)/120W/ 16GB

  Tốc độ CPU: Xeon Silver 4310 (12C /120W/ 2.1GHz)   Dung lượng ổ cứng: Hot Plug 3.5" SAS/SATA   Bộ nhớ RAM: 16GB RDIMM   Network (RJ-45): Broadcom 5720 4 x 1Gb   RAID: PERC H755   Kiểu dáng: Rack 2U
liên hệ

Dell PowerEdge R750xs Chassis 8 x 3.5" (Hotplug)/ Xeon E-4310 - 2.1GHz (12-core)/120W/ 16GB

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

  Tốc độ CPU: Xeon Silver 4310 (12C /120W/ 2.1GHz)
  Dung lượng ổ cứng: Hot Plug 3.5" SAS/SATA
  Bộ nhớ RAM: 16GB RDIMM
  Network (RJ-45): Broadcom 5720 4 x 1Gb
  RAID: PERC H755
  Kiểu dáng: Rack 2U
Xem chi tiết

Dell PowerEdge R240/ E-2186/ 3.8GHz/ 6-core/ 95W / 16GB/ 2x600GB

Tốc độ CPU: Intel Xeon E-2186 (3.8GHz/6-core/ 12MB/ 95W) Dung lượng ổ cứng: 2 x 600GB SAS 10K Bộ nhớ RAM: 16GB UDIMM, 2666MT/s Ổ đĩa quang: None Standard Network (RJ-45): 2 x 1GbE LOM  Raid: PERC H330 RAID Controller Nguồn: 250W Fixed Power (1/1) Kiểu dáng: Rack 1U
liên hệ

Dell PowerEdge R240/ E-2186/ 3.8GHz/ 6-core/ 95W / 16GB/ 2x600GB

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

  • Tốc độ CPU: Intel Xeon E-2186 (3.8GHz/6-core/ 12MB/ 95W)
  • Dung lượng ổ cứng: 2 x 600GB SAS 10K
  • Bộ nhớ RAM: 16GB UDIMM, 2666MT/s
  • Ổ đĩa quang: None Standard
  • Network (RJ-45): 2 x 1GbE LOM 
  • Raid: PERC H330 RAID Controller
  • Nguồn: 250W Fixed Power (1/1)
  • Kiểu dáng: Rack 1U
Xem chi tiết
Xem thêm sản phẩm
093.7345666