Tư vấn bán hàng

093.7345666

HDD Server (41 sản phẩm)

Thương hiệu
Mức giá
Tính năng

4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740 
liên hệ

900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740 
Xem chi tiết

600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865

* 800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865 * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

* 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G)

* 400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G) * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G)

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G)
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610

* 400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610 * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863

* 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863 * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

* 2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive

* 2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit

* 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive

* 300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

* 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

* 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
liên hệ

500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
Xem chi tiết

Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

* Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug  * FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320
liên hệ

Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug 
* FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320
Xem chi tiết

Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

* Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug  * FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320
liên hệ

Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug 
* FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320
Xem chi tiết

1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive

* 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
liên hệ

2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-Plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
Xem chi tiết
5%

Ổ cứng máy chủ Dell PowerEdge R650xs

11.040.000 đ 10.511.000 đ

Ổ cứng máy chủ Dell PowerEdge R650xs

Giá bán: 10.511.000 đ

Giá khuyến mại: 11.040.000 đ

Tình trạng: Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm:

Xem chi tiết
Xem thêm sản phẩm
093.7345666