GIỚI THIỆU
 
TIN TỨC
 
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
KHUYẾN MẠI
DOWNLOAD
BÁO GIÁ
LIÊN HỆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đang truy cập: 35 người
Đã truy cập: 8250947  lượt
 
Từ khóa tìm kiếm        
 
 
  DELL
 
 
 
PowerEdge T30/ 8G/ E3-1225 v5 3.3G()  
 
  Giá:   17,010,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E3-1225 v5 3.3GHz, 8M cache, 4C/4T, turbo (80W) Dung lượng ổ c
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge T130/E3-1220v6-3.0G/4-core/8MB/72W/8G ()  
 
  Giá:   20,496,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E3-1220v6 Processor (3.0GHz/4-core/8MB/72W) Dung lượng ổ cứng:
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge T130/ E3-1240v6 (3.7GHz/4-core/8MB/72W)/8G ()  
 
  Giá:   23,310,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E3-1240v6 Processor (3.7GHz/4-core/8MB/72W) Dung lượng ổ cứng:
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R230/E3-1220v6-3.0G/8GB ()  
 
  Giá:   26,103,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E3-1220v6 (3.0GHz/4-core/8MB/72W) Dung lượng ổ cứng: None Stan
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge T330/ E3-1220v6/3.0GHz/8GB ()  
 
  Giá:   27,972,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E3-1220v6 (3.0GHz/4-core/8MB/72W) Dung lượng ổ cứng: None Stan
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R230/E3-1240v6-3.7G/8GB ()  
 
  Giá:   30,765,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E3-1240v6 (3.7GHz/4-core/8MB/72W) Dung lượng ổ cứng: None Stan
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R330/E3-1220v6-3.0G/8G ()  
 
  Giá:   32,382,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E3-1220v6 (3.0GHz/4-core/8MB/72W) Dung lượng ổ cứng: None Stan
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge T330/ E3-1240v6-3.7GHz/8GB ()  
 
  Giá:   33,789,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E3-1240v6 (3.7GHz/4-core/8MB/72W) Dung lượng ổ cứng: None Stan
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R330/E3-1240v6-3.7G/8GB ()  
 
  Giá:   34,020,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E3-1240v6 (3.7GHz/4-core/8MB/72W) Dung lượng ổ cứng: None Stan
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R330/ E3-1230 v5 3.4GHz/ 8GB ()  
 
  Giá:   34,251,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E3-1220v6 (3.0GHz/4-core/8MB/72W) Dung lượng ổ cứng: None Stan
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge T430/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 8GB ()  
 
  Giá:   42,882,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel® Xeon® E5-2609 v4 (20M Cache, 1.7GHz) Dung lượng ổ cứng: No
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R430/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 8GB ()  
 
  Giá:   42,882,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Dung lượng ổ
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R430/ E5-2620 v4 2.1GHz/ 8GB ()  
 
  Giá:   48,006,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Dung l
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R430/E5-2620 v4-2.1G/16G ()  
 
  Giá:   49,875,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Dung l
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R530/ E5-2609 v4 1.7GHz/ 16GB ()  
 
  Giá:   50,106,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Dung lượng ổ
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge T630/ E5-2609 v4 1.7GHz/8GB ()  
 
  Giá:   54,306,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel® Xeon® E5-2609 v4 (20M Cache, 1.7GHz) Dung lượng ổ cứng: No
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R530/ E5-2620 v4 2.1GHz/ 16GB ()  
 
  Giá:   54,768,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Dung l
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge T430/ E5-2620 v4 2.1GHz/ 16GB ()  
 
  Giá:   55,902,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel® Xeon® E5-2620 v4 (20M Cache, 2.1GHz) Dung lượng ổ cứng: No
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R430/E5-2630v4-2.2G/16G ()  
 
  Giá:   55,944,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2630v4 (2.2GHz/10-core/25MB/85W) Dung lượng ổ cứng: None St
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
Dell PowerEdge R630/E5-2609v4-1.7G/8G ( )  
 
  Giá:   55,944,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Dung lượng ổ
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge T430/Intel Xeon E5-2630v4-2.2G/16G ()  
 
  Giá:   56,406,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2630v4 (2.2GHz/10-core/25MB/85W) Dung lượng ổ cứng: None St
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R730/ E5-2609 v4-1.7GHz/8GB ()  
 
  Giá:   58,737,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Dung lượng ổ
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R730/ E5-2609v4 1.7GHz/ 8GB ()  
 
  Giá:   62,223,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2609 v4 1.7GHz,20M Cache,6.4GT/s QPI,8C/8T (85W) Dung lượng ổ
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
Dell PowerEdge R630/E5-2620 v4-2.1G/16G ( )  
 
  Giá:   62,937,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Dung l
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R430/E5-2640v4-2.4G/16G ()  
 
  Giá:   67,347,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB Dung lượng ổ cứng: None
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R730/ E5-2620v4-2.1GHz/16GB ()  
 
  Giá:   69,930,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache,8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Dung l
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge T430/Intel Xeon 12C E5-2650v4-2.2G/8G ()  
 
  Giá:   71,085,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB Dung lượng ổ cứng: None
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R730/ E5-2630v4-2.2GHz/16GB ()  
 
  Giá:   79,002,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2630v4 (2.2GHz/10-core/25MB/85W) Dung lượng ổ cứng: None St
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge T630/ E5-2620v4-2.1G/8GB ()  
 
  Giá:   80,850,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon E5-2620 v4 2.1GHz,20M Cache, 8.0GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (85W) Dung l
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
 
PowerEdge R730/E5-2640v4-2.4GHz/16G ()  
 
  Giá:   89,040,000 VND
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
  Cấu hình máy
Tốc độ CPU: Intel Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB Dung lượng ổ cứng: None
 
0
Đặt hàng | Chi tiết
 
 
Trang sản phẩm: [1] 2  
 
 
 
 
 
 


 

LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN
Bán hàng trực tuyến
04.37345666 - 101 -102
04.37345666 - 501
Phòng Hỗ Trợ Dự Án
04.37345666 - 502    
04.37345666 - 506
 
 
TIN KHUYẾN MÃI
Chương trình Khuyến mại dành cho máy tính xách tay HP, Envy, HP Probook 11/2017 
Chương trình Khuyến mãi Notebook Lenovo 11/2017 
  Liên kết
 
TIN NỔI BẬT
Lịch nghỉ mát năm 2017 
Thông báo về việc chuyển địa điểm văn phòng làm việc 
HP ra mắt máy để bàn thế hệ mới 
HP thêm mẫu CQ42 dùng vi xử lý Intel P6200  
Đối tác khác
QUẢNG CÁO
  In trang này   Email this page   Home  

ao nit nguc | áo nịt ngực bikinis quan ao boi | quần áo bơi do ngu | bộ đồ ngủ dam cong so | đầm công sở dam du tiec | đầm dự tiệc dam thu dong | đầm thu đông chan vay | chân váy ao so mi | áo sơ mi ao cuoi, vay cuoi | áo cưới, váy cưới vay lien | váy liền ngoi sao | ngôi sao ngoi sao may man | ngôi sao may mắn ngoisaomayman mua ban | mua bán rao vat | rao vặt dang tin rao vat | đăng tin rao vặt mua ban truc tuyen | mua bán trực tuyến me va be | baby | mẹ và bé me va be | mẹ và bé thoi trang tre em | thời trang trẻ em thoi trang tre em | thời trang bà bầu thoi trang cong so | thời trang công sở

Công ty Công nghệ thông tin Tuấn kiệt - Địa chỉ: Số 22, Tổ 56, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: sales@tuankiet.vn Điện thoại: 024 37345666 - Fax: 024 37345636

GPKD số: 0101978243 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà nội cấp