Tư vấn bán hàng

093.7345666

HDD Server (17 sản phẩm)

Thương hiệu
Mức giá
Tính năng

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline for ML10G9 - 801882-B21

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline for ML10G9
5.405.000 đ

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline for ML10G9 - 801882-B21

Giá bán: 5.405.000 đ

Tình trạng:

Thông tin sản phẩm:

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline for ML10G9

Xem chi tiết

HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 628061-B21

HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
7.659.000 đ

HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 628061-B21

Giá bán: 7.659.000 đ

Tình trạng:

Thông tin sản phẩm:

HP 3TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 658071-B21

HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
3.358.000 đ

HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 658071-B21

Giá bán: 3.358.000 đ

Tình trạng:

Thông tin sản phẩm:

HP 500GB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 657750-B21

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
4.347.000 đ

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 657750-B21

Giá bán: 4.347.000 đ

Tình trạng: Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm:

HP 1TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline for ML10G9 - 801884-B21

HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline for ML10G9
8.602.000 đ

HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline for ML10G9 - 801884-B21

Giá bán: 8.602.000 đ

Tình trạng: Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm:

HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug Midline for ML10G9

Xem chi tiết

HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 658079-B21

HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
6.072.000 đ

HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 658079-B21

Giá bán: 6.072.000 đ

Tình trạng:

Thông tin sản phẩm:

HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 759212-B21

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
10.442.000 đ

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 759212-B21

Giá bán: 10.442.000 đ

Tình trạng:

Thông tin sản phẩm:

HP 600GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 652583-B21

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
7.567.000 đ

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 652583-B21

Giá bán: 7.567.000 đ

Tình trạng:

Thông tin sản phẩm:

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 652589-B21

HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
8.349.000 đ

HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 652589-B21

Giá bán: 8.349.000 đ

Tình trạng:

Thông tin sản phẩm:

HP 900GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 652564-B21

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
4.232.000 đ

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 652564-B21

Giá bán: 4.232.000 đ

Tình trạng:

Thông tin sản phẩm:

HP 300GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 652749-B21

HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
8.326.000 đ

HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 652749-B21

Giá bán: 8.326.000 đ

Tình trạng:

Thông tin sản phẩm:

HP 1TB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 3yr Warranty Hard Drive - 781518-B21

HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 3yr Warranty Hard Drive
8.602.000 đ

HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 3yr Warranty Hard Drive - 781518-B21

Giá bán: 8.602.000 đ

Tình trạng: Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm:

HP 1.2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 3yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 759208-B21

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
7.544.000 đ

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 759208-B21

Giá bán: 7.544.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

HP 300GB 12G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 781516-B21

HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
6.900.000 đ

HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 781516-B21

Giá bán: 6.900.000 đ

Tình trạng: Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm:

HP 600GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 785067-B21

HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive
4.232.000 đ

HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - 785067-B21

Giá bán: 4.232.000 đ

Tình trạng: Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm:

HP 300GB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 652745-B21

HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive
5.865.000 đ

HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive - 652745-B21

Giá bán: 5.865.000 đ

Tình trạng: Gọi đặt hàng

Thông tin sản phẩm:

HP 500GB 6G SAS 7.2K rpm SFF (2.5-inch) SC Midline 1yr Warranty Hard Drive

Xem chi tiết

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD - 765466-B21

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD
9.338.000 đ

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD - 765466-B21

Giá bán: 9.338.000 đ

Tình trạng:

Thông tin sản phẩm:

HPE 2TB SAS 12G Midline 7.2K SFF (2.5in) SC 1yr Wty 512e HDD

Xem chi tiết
Xem thêm sản phẩm
093.7345666