Tư vấn bán hàng

093.7345666

HP Printer (17 sản phẩm)

Thương hiệu
Mức giá
Tính năng

HP Color LaserJet Pro M452nw - CF388A

Functions: Print Media sizes supported: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5); Optional Tray 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double) Duplex printing: Manual (driver support provided) Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; Easy-access USB Network ready: Standard (built-in Gigabit Ethernet, Wi-Fi) [Operates as both an AP (with Wi-Fi Direct) and STA] Display: 2-line backlit LCD graphic display Print speed (normal, A4): up to 27 ppm (black) and 27 ppm (color)
liên hệ

HP Color LaserJet Pro M452nw - CF388A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double), envelopes (DL, C5, B5); Optional Tray 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), postcards (JIS single, JIS double)
 • Duplex printing: Manual (driver support provided)
 • Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX network port; Easy-access USB
 • Network ready: Standard (built-in Gigabit Ethernet, Wi-Fi) [Operates as both an AP (with Wi-Fi Direct) and STA]
 • Display: 2-line backlit LCD graphic display
 • Print speed (normal, A4): up to 27 ppm (black) and 27 ppm (color)

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro MFP M125nw - CZ173A

Functions: Print, copy, scan Media sizes supported: A4; A5; B5-Japanese; envelopes (ISO DL, C5, B5, Com #10, Monarch #7 3/4); 16K; post cards (Standard #10, JIS single and double) Duplex printing: Manual (driver support provided) Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; Wireless 802.11b/g/n Print speed black (normal, A4): Up to 20 ppm Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 20 cpm
liên hệ

HP LaserJet Pro MFP M125nw - CZ173A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print, copy, scan
 • Media sizes supported: A4; A5; B5-Japanese; envelopes (ISO DL, C5, B5, Com #10, Monarch #7 3/4); 16K; post cards (Standard #10, JIS single and double)
 • Duplex printing: Manual (driver support provided)
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; Wireless 802.11b/g/n
 • Print speed black (normal, A4): Up to 20 ppm
 • Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 20 cpm

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro MFP M127fw - CZ183A

Functions: Print, copy, scan, fax Media sizes supported: A4; A5; B5-Japanese; envelopes (ISO DL, C5, B5, Com #10, Monarch #7 3/4); 16K; post cards (Standard #10, JIS single and double) Duplex printing: Manual (driver support provided) Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; Wireless 802.11b/g/n Print speed black (normal, A4): Up to 20 ppm Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 20 cpm Scan speed (normal, A4): Up to 7 ppm (b&w), up to 5 ppm (color) Faxing: Yes
liên hệ

HP LaserJet Pro MFP M127fw - CZ183A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print, copy, scan, fax
 • Media sizes supported: A4; A5; B5-Japanese; envelopes (ISO DL, C5, B5, Com #10, Monarch #7 3/4); 16K; post cards (Standard #10, JIS single and double)
 • Duplex printing: Manual (driver support provided)
 • Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; Wireless 802.11b/g/n
 • Print speed black (normal, A4): Up to 20 ppm
 • Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 20 cpm
 • Scan speed (normal, A4): Up to 7 ppm (b&w), up to 5 ppm (color)
 • Faxing: Yes

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro M203dn Printer - G3Q46A

Functions: Print Media sizes supported: A4 A5 A6 B5 (JIS) Duplex printing: Automatic (standard) Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 network Network ready: Standard (built-in Ethernet) Display: LED Print speed black (normal, A4): Up to 28 ppm
liên hệ

HP LaserJet Pro M203dn Printer - G3Q46A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4 A5 A6 B5 (JIS)
 • Duplex printing: Automatic (standard)
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 network
 • Network ready: Standard (built-in Ethernet)
 • Display: LED
 • Print speed black (normal, A4): Up to 28 ppm

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro M201n - CF455A

Functions: Print Media sizes supported: A4; A5; A6; B5; Postcards; Envelopes (C5, DL, B5) Duplex printing: Manual (driver support provided) Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 Network ready: Standard (built-in Ethernet) Display: 196 x 34 pixel graphic LCD Print speed black (normal, A4): Up to 25 ppm
liên hệ

HP LaserJet Pro M201n - CF455A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4; A5; A6; B5; Postcards; Envelopes (C5, DL, B5)
 • Duplex printing: Manual (driver support provided)
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100
 • Network ready: Standard (built-in Ethernet)
 • Display: 196 x 34 pixel graphic LCD
 • Print speed black (normal, A4): Up to 25 ppm

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro P1102w Printer - CE658A

Functions: Print Media sizes supported: A4; A5; A6; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5) Duplex printing: Manual (driver support provided) Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g Network ready: Standard (built-in WiFi 802.11b/g) Display: None Print speed black (normal, A4): Up to 18 ppm
liên hệ

HP LaserJet Pro P1102w Printer - CE658A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4; A5; A6; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5)
 • Duplex printing: Manual (driver support provided)
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g
 • Network ready: Standard (built-in WiFi 802.11b/g)
 • Display: None
 • Print speed black (normal, A4): Up to 18 ppm

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro P1102 Printer - CE651A

Functions: Print Media sizes supported: A4; A5; A6; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5) Duplex printing: Manual (driver support provided) Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0 Network ready: Optional Display: None Print speed black (normal, A4): Up to 18 ppm
liên hệ

HP LaserJet Pro P1102 Printer - CE651A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4; A5; A6; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5)
 • Duplex printing: Manual (driver support provided)
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Network ready: Optional
 • Display: None
 • Print speed black (normal, A4): Up to 18 ppm

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro M201d - CF466A

Functions: Print Media sizes supported: A4; A5; A6; B5; Postcards; Envelopes (C5, DL, B5) Duplex printing: Automatic (standard) Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0 Network ready: No Display: 196 x 34 pixel graphic LCD Print speed black (normal, A4): Up to 25 ppm
liên hệ

HP LaserJet Pro M201d - CF466A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4; A5; A6; B5; Postcards; Envelopes (C5, DL, B5)
 • Duplex printing: Automatic (standard)
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Network ready: No
 • Display: 196 x 34 pixel graphic LCD
 • Print speed black (normal, A4): Up to 25 ppm

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro M102a Printer - G3Q34A

Functions: Print Media sizes supported: A4; A5; A6; B5 (JIS) Duplex printing: Manual Duplex Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0 Network ready: No Display: LED Print speed black (normal, A4): Up to 22 ppm
liên hệ

HP LaserJet Pro M102a Printer - G3Q34A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4; A5; A6; B5 (JIS)
 • Duplex printing: Manual Duplex
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Network ready: No
 • Display: LED
 • Print speed black (normal, A4): Up to 22 ppm

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro MFP M130nw - G3Q58A

Functions: Print, copy, scan Media sizes supported: A4 A5 A6 B5 (JIS) Duplex printing: Manual Duplex Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port (device); built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; wireless Print speed black (normal, A4): Print speed up to 22 ppm Scan file format: JPEG, PDF, PNG Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 22cpm Faxing: Yes
liên hệ

HP LaserJet Pro MFP M130nw - G3Q58A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print, copy, scan
 • Media sizes supported: A4 A5 A6 B5 (JIS)
 • Duplex printing: Manual Duplex
 • Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port (device); built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; wireless
 • Print speed black (normal, A4): Print speed up to 22 ppm
 • Scan file format: JPEG, PDF, PNG
 • Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 22cpm
 • Faxing: Yes

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro M402n - C5F93A

Functions: Print Media sizes supported: A4; A5; A6; B5 (JIS) Duplex printing: Manual (driver support provided) Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network Network ready: Standard (built-in Gigabit Ethernet) Display: 2-line backlit LCD graphic display Print speed black (normal, A4): Up to 38 ppm
liên hệ

HP LaserJet Pro M402n - C5F93A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4; A5; A6; B5 (JIS)
 • Duplex printing: Manual (driver support provided)
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network
 • Network ready: Standard (built-in Gigabit Ethernet)
 • Display: 2-line backlit LCD graphic display
 • Print speed black (normal, A4): Up to 38 ppm

Xem chi tiết

HP LaserJet P2035 Printer - CE461A

Functions: Print Media sizes supported: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL) Duplex printing: Manual (driver support provided) Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284-compliant parallel Network ready: Optional Display: None Print speed black (normal, A4): Up to 30 ppm
liên hệ

HP LaserJet P2035 Printer - CE461A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4, A5, A6, B5, envelopes (C5, B5, DL)
 • Duplex printing: Manual (driver support provided)
 • Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284-compliant parallel
 • Network ready: Optional
 • Display: None
 • Print speed black (normal, A4): Up to 30 ppm

Xem chi tiết

HP Color LaserJet Pro MFP M177fw - CZ165A

Functions: Print, copy, scan, fax Media sizes supported: A4; A5; A6; B5; 16k; 10 x 15 cm; post cards (JIS single and double); envelopes (DL, C5, B5) Duplex printing: Manual (driver support provided) Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; Wireless 802.11b/g/n Print speed black (normal, A4): Up to 16 ppm Scan speed (normal, A4): Up to 7.5 ipm (b&w), up to 5.5 ipm (color) Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 16 cpm Faxing: Yes
liên hệ

HP Color LaserJet Pro MFP M177fw - CZ165A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print, copy, scan, fax
 • Media sizes supported: A4; A5; A6; B5; 16k; 10 x 15 cm; post cards (JIS single and double); envelopes (DL, C5, B5)
 • Duplex printing: Manual (driver support provided)
 • Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port; built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port; Wireless 802.11b/g/n
 • Print speed black (normal, A4): Up to 16 ppm
 • Scan speed (normal, A4): Up to 7.5 ipm (b&w), up to 5.5 ipm (color)
 • Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 16 cpm
 • Faxing: Yes

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro M706n - B6S02A

Functions: Print Media sizes supported: A4; A3; B4 (JIS); B5 (JIS); A5; 16K Duplex printing: Manual (driver support provided) Connectivity, standard: 1 USB 2.0 device port; 1 Fast Ethernet 10/100 Network ready: Yes, via built-in 10/100 Base-TX Ethernet networking Display: 2 line LCD (text) Print speed black (normal, A4): Up to 35 ppm
liên hệ

HP LaserJet Pro M706n - B6S02A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4; A3; B4 (JIS); B5 (JIS); A5; 16K
 • Duplex printing: Manual (driver support provided)
 • Connectivity, standard: 1 USB 2.0 device port; 1 Fast Ethernet 10/100
 • Network ready: Yes, via built-in 10/100 Base-TX Ethernet networking
 • Display: 2 line LCD (text)
 • Print speed black (normal, A4): Up to 35 ppm

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro M402d - C5F92A

Functions: Print Media sizes supported: A4 A5 A6 B5 (JIS) Duplex printing: Automatic (standard) Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0 Network ready: No Display: 2-line backlit LCD graphic display Print speed black (normal, A4): Print speed up to 38 ppm
liên hệ

HP LaserJet Pro M402d - C5F92A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print
 • Media sizes supported: A4 A5 A6 B5 (JIS)
 • Duplex printing: Automatic (standard)
 • Connectivity, standard: 1 Hi-Speed USB 2.0
 • Network ready: No
 • Display: 2-line backlit LCD graphic display
 • Print speed black (normal, A4): Print speed up to 38 ppm

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro MFP M130fn - G3Q59A

Functions: Print, copy, scan, fax Media sizes supported: A4 A5 A6 B5 (JIS) Duplex printing: Manual Duplex Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port (device) built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port Phone line port (in/out) Print speed black (normal, A4): Print speed up to 22 ppm (black) Scan speed (normal, A4): Up to 12 ppm Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 22cpm Faxing: Yes
liên hệ

HP LaserJet Pro MFP M130fn - G3Q59A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Functions: Print, copy, scan, fax
 • Media sizes supported: A4 A5 A6 B5 (JIS)
 • Duplex printing: Manual Duplex
 • Connectivity, standard: Hi-Speed USB 2.0 port (device) built-in Fast Ethernet 10/100Base-TX network port Phone line port (in/out)
 • Print speed black (normal, A4): Print speed up to 22 ppm (black)
 • Scan speed (normal, A4): Up to 12 ppm
 • Copy speed (black, normal quality, A4): Up to 22cpm
 • Faxing: Yes

Xem chi tiết

HP LaserJet Pro M102w - G3Q35A

Chức năng: In Khổ giấy: A4 A5 A6 B5 (JIS) In hai mặt: Manual Duplex Cổng giao tiếp: 1 USB 2.0 Tốc độ Cao; Không dây Tốc độ in: Print speed up to 22 ppm (black)
liên hệ

HP LaserJet Pro M102w - G3Q35A

Giá bán: liên hệ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

 • Chức năng: In
 • Khổ giấy: A4 A5 A6 B5 (JIS)
 • In hai mặt: Manual Duplex
 • Cổng giao tiếp: 1 USB 2.0 Tốc độ Cao; Không dây
 • Tốc độ in: Print speed up to 22 ppm (black)

Xem chi tiết
Xem thêm sản phẩm
093.7345666