Tư vấn bán hàng

093.7345666

Dell Server (52 sản phẩm)

Thương hiệu
Mức giá
Tính năng

PERC H730P Integrated RAID Controller, 2GB Cache

PERC H730P Integrated RAID Controller, 2GB Cache
8.349.000 đ

PERC H730P Integrated RAID Controller, 2GB Cache

Giá bán: 8.349.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

PERC H730P Integrated RAID Controller, 2GB Cache

Xem chi tiết

PERC H730 Integrated RAID with 1GB Cache

PERC H730 Integrated RAID with 1GB Cache
7.958.000 đ

PERC H730 Integrated RAID with 1GB Cache

Giá bán: 7.958.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

PERC H730 Integrated RAID with 1GB Cache

Xem chi tiết

PERC H330 Integrated RAID Controller

* PERC H330 Integrated RAID Controller
3.634.000 đ

PERC H330 Integrated RAID Controller

Giá bán: 3.634.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* PERC H330 Integrated RAID Controller

Xem chi tiết

4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
7.521.000 đ

4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 7.521.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết

4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
7.360.000 đ

4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 7.360.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
11.684.000 đ

2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 11.684.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
12.328.000 đ

2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 12.328.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết

1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
9.729.000 đ

1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 9.729.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
6.831.000 đ

1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 6.831.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
7.659.000 đ

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 7.659.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết

900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740 
9.936.000 đ

900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 9.936.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 900GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740 

Xem chi tiết

600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
7.314.000 đ

600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 7.314.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
5.428.000 đ

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 5.428.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
5.865.000 đ

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 5.865.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết

800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865

* 800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865 * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
21.574.000 đ

800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865

Giá bán: 21.574.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 800GB Solid State Drive SATA Write Intensive MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM865
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

* 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
9.522.000 đ

480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G

Giá bán: 9.522.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 480GB Solid State Drive SATA Read Intensive MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G)

* 400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G) * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
23.644.000 đ

400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G)

Giá bán: 23.644.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 400GB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive,3.5 HYB CARR, PX04SM (13G)
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610

* 400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610 * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
8.809.000 đ

400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610

Giá bán: 8.809.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 400GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gpbs 2.5in Hot-plug Drive,3.5in HYB CARR, Intel S3610
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863

* 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863 * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
6.394.000 đ

240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863

Giá bán: 6.394.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 240GB Solid State Drive SATA Mix Use MLC 6Gbps 2.5in Hot-plug Drive, SM863
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
20.240.000 đ

10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 20.240.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 10TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
15.042.000 đ

8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 15.042.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 8TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
9.315.000 đ

6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: 9.315.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 6TB 7.2K RPM SATA6 6Gbps 512e 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
6.923.000 đ

4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 6.923.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 4TB 7.2K RPM NLSAS 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive

* 3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
6.256.000 đ

3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 6.256.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 3TB 7.2K RPM SATA 3.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

* 2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
5.405.000 đ

2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

Giá bán: 5.405.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM Near Line, 6Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive

* 2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
4.807.000 đ

2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive

Giá bán: 4.807.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 2TB 7.2K RPM 6Gbps SATA 3.5" Hot Plug Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit

* 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
6.210.000 đ

1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit

Giá bán: 6.210.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,CusKit
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
7.406.000 đ

1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive

Giá bán: 7.406.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM Near-Line SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
7.797.000 đ

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR

Giá bán: 7.797.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
7.613.000 đ

600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: 7.613.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 15K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
5.290.000 đ

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Giá bán: 5.290.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
5.106.000 đ

600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: 5.106.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
5.865.000 đ

300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Giá bán: 5.865.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 15K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive

* 300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
5.796.000 đ

300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive

Giá bán: 5.796.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 15K RPM,6Gbps SAS 2.5 " Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

* 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
4.232.000 đ

300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR

Giá bán: 4.232.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive, 3.5in HYB CARR
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
3.864.000 đ

300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: 3.864.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 300GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

* 1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
4.370.000 đ

1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive

Giá bán: 4.370.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM Near Line, 12Gbps SAS 3.5" Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
3.979.000 đ

1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G

Giá bán: 3.979.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug Hard Drive,13G
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

* 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive * FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )
3.634.000 đ

500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive

Giá bán: 3.634.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard Drive
* FOR R330, T330, T430, T630, R430, R530, R630, R730 ( Hotplug )

Xem chi tiết

Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

* Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug  * FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320
3.933.000 đ

Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

Giá bán: 3.933.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 1TB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug 
* FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320

Xem chi tiết

Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

* Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug  * FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320
3.680.000 đ

Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug

Giá bán: 3.680.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 500GB 3.5" 7.2K RPM SATA II 3.5 " Hard Drive - Non Hotplug 
* FOR T130, T30, R230, R210 II, R220, R320

Xem chi tiết

Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC

* Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC * FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740
18.929.000 đ

Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC

Giá bán: 18.929.000 đ

Tình trạng: Mới về

Thông tin sản phẩm:

* Dell 32GB 2666MHz/s DDR4, RDIMM ECC
* FOR T440, T640, R440, R540, R640, R740

Xem chi tiết
Xem thêm sản phẩm
093.7345666